HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Test Rehberi
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
NoTest AdıAktif / Pasif
1 Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR) Aktif
2 Acanthamoeba (Konjunktivada parazit kültürü (Acanthamoeba vb için)) Aktif
3 Adenovirus antikoru, IgG (anti-adenovirus IgG) Aktif
4 Adenovirus, CMV, EBV PCR (kantitatif viral yük) Aktif
5 AmpC-ESBL Doğrulama Paneli Aktif
6 AmpC-ESBL Doğrulama Paneli Aktif
7 Amplikon sekans Aktif
8 Anal (Selofan) Bant Aktif
9 Anaplasma PCR - Ehrlichia PCR Aktif
10 Anti Endomisyum Antikor (IgA) Aktif
11 Anti Endomisyum IgG Aktif
12 Anti Gliadin lgA Aktif
13 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) Aktif
14 Anti nükleer antikor (ANA) Aktif
15 Antibiyotik duyarlılık testi Aktif
16 Antibiyotik duyarlılık testi Aktif
17 Anti-CD45 antikor Aktif
18 Anti-CD8 antikor Aktif
19 Antifungal duyarlılık (E test), her biri Aktif
20 Antifungal duyarlılık testi - Broth Mikrodiliüsyon (Referans Yöntem) Aktif
21 Antifungal duyarlılık Testi - Kolorimetrik Broth Mikrodiliüsyon Aktif
22 Antifungal duyarlılık testi, her biri Aktif
23 Antifungal duyarlılık testi- (Herbiri) Aktif
24 Ascaris IgG Aktif
25 Aspergillus ELISA Aktif
26 Aspergillus kültürü Aktif
27 Aspergillus mikroskobisi Aktif
28 Aspergillus Real Time 1-5 Çift Aktif
29 Aspergillus spp. aranması ve kültürü(*) Aktif
30 Babesia spp PCR Aktif
31 Bacillus anthracis -MLVA Aktif
32 Bacillus anthracis PCR(konvansiyonel) Aktif
33 Bacillus anthracis (Şarbon) IgG Aktif
34 Bacillus anthracis (Şarbon) Kültürü Aktif
35 Bacillus anthracis (Şarbon) PCR (Real Time) Aktif
36 Bakteri kültürü (IMS yöntemi ile) (her biri) Aktif
37 Bakteri tanımlanması (Manuel) Aktif
38 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Aktif
39 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Yarı Otomatik) Aktif
40 Bakteri tanımlanması /Yarı Otomatik Aktif
41 Bakteri tanımlanması/Manuel Aktif
42 Bakteri tanımlanması/yarı otomatik Aktif
43 Balamuthia spp. PCR Aktif
44 Bartonella henselae (Kedi Tırmığı) IgG Aktif
45 Bartonella henselae (Kedi Tırmığı) kültür Aktif
46 Bartonella spp. Real Time PCR Aktif
47 Boğaz kültürü Aktif
48 Boğmaca İdentifikasyon Paneli Aktif
49 Boğmaca kültürü Aktif
50 Boğmaca PCR Aktif
51 Bordetella pertussis (Boğmaca Serolojisi) IgG Aktif
52 Bordetella pertussis (Bordetella) FHA IgG Aktif
53 Bordetella pertussis (Bordetella) PT Ig G Aktif
54 Bordetella pertussis/parapertussis PCR Aktif
55 Bordetella spp. antibiyotik duyarlılık testi Aktif
56 Bordetella spp antibiyotik duyarlılık testi (herbir strip için) Aktif
57 Borrelia burgdorferi(Lyme) Antikor IgG ELISA Aktif
58 Borrelia burgdorferi(Lyme) Antikor IgM ELISA Aktif
59 Borrellia burgdorferi (Lyme) PCR (Real Time) Aktif
60 BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) BOS ve serum) Aktif
61 BOS/Serum spesifik IgG indeksi Aktif
62 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, Metilen mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) Aktif
63 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) Aktif
64 Boyasız direkt mikroskobik inceleme Aktif
65 Boyasız direkt mikroskobik inceleme Aktif
66 Brucella canis aglütinasyon Testi Aktif
67 Brucella Coombs testi Aktif
68 Brucella ileri tanı paneli Aktif
69 Brucella lgG (ELISA) Aktif
70 Brucella lgM (ELISA) Aktif
71 Brucella melitensis -MLVA Aktif
72 Brucella Rose Bengal Testi Aktif
73 Brucella Tüp Aglütinasyon (Wright Testi) Aktif
74 Brucella 2-ME Testi Aktif
75 Burkholderia mallei Kültür Aktif
76 Burkholderia mallei PCR Aktif
77 Burun kültürü Aktif
78 Campylobacter ileri identifikasyon paneli Aktif
79 Campylobacter antimikrobiyal duyarlılık testi Aktif
80 Campylobacter kültürü Aktif
81 Campylobacter PCR Aktif
82 Candida İdentifikasyon Paneli Aktif
83 Candida ileri identifikasyon paneli Aktif
84 Chikungunya Virus Antikoru, IgG Aktif
85 Chikungunya Virus Antikoru, IgM Aktif
86 Chlamydia trachomatis antijen DFA Aktif
87 Chlamydia trachomatis IgG ELİSA Aktif
88 Chlamydia trachomatis IgM ELİSA Aktif
89 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tanı paketi Aktif
90 Clostridium botulinum kültürü(anaerob kültür) Aktif
91 Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi Aktif
92 Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Aktif
93 Clostridium difficile kültürü Aktif
94 Clostridium difficile toxin-A ve B tespiti Aktif
95 Clostridium tetani (Tetanus) IgG Aktif
96 Corynebacterium spp. antibiyotik duyarlılık testi(herbir strip için) Aktif
97 Coxiella burnetii PCR(konvansiyonel) Aktif
98 Coxiella burnetii PCR(realtime) Aktif
99 Coxiella burnetii (Q Fever) IgG (ELISA) Aktif
100 Coxiella burnetii (Q Fever) IgG (Faz I) IFA Aktif
101 Coxiella burnetii (Q Fever) IgG (Faz II) IFA Aktif
102 Coxiella burnetii (Q Fever) IgM (Faz II) IFA Aktif
103 Coxiella burnetii (Q Fever) IgM(ELISA) Aktif
104 Cryptococcus spp. İdentifikasyon Paneli Aktif
105 Cryptosporidium antijeni(DFA/ELISA) Aktif
106 Cytomegalovirus Antikoru, IgG (anti-CMV IgG) Aktif
107 Cytomegalovirus Antikoru, IgM (anti-CMV IgM) Aktif
108 Cytomegalovirus (CMV) IgG avidite Aktif
109 Çevresel örnekte Francisella tularensis araştırılması Aktif
110 Dengue Virus Antikoru, IgG Aktif
111 Dengue Virus Antikoru, IgM Aktif
112 Dengue Virus PCR Aktif
113 Dermatofit aranması ve kültürü Aktif
114 Dermatofit identifikasyon paneli Aktif
115 Dermotatif Real Time PCR Aktif
116 Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Aktif
117 Difteri İdentifikasyon Paneli Aktif
118 Difteri kültürü Aktif
119 Difteri PCR Aktif
120 Diğer kültürler (Salmonella,Shigella,Listeria) Aktif
121 Dizi Analizi Aktif
122 DNA izolasyonu-doku Aktif
123 DNA dizi analizi 1 çift Aktif
124 DNA dizi analizi 1-10 çift Aktif
125 DNA dizi analizi 1-15 çift Aktif
126 DNA dizi analizi 1-20 çift Aktif
127 DNA Dizi analizi 1-5 çift Aktif
128 DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift Aktif
129 DNA Kapiller Elektroforez Aktif
130 Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri Aktif
131 Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri Toksin Tesbiti) Aktif
132 Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer) Aktif
133 Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri Aktif
134 Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon testi (Poliovirus tip 1, 3) Aktif
135 Döküntülü Hastalıklar Multipleks PCR Paneli (Kızamık, Parvovirus, HHV-6, HHV-7, Enterovirüs (Echo virus, coxackie virus) Aktif
136 E. coli EAgEC PCR Aktif
137 E. coli EPEC PCR Aktif
138 E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme paneli Aktif
139 E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) Aktif
140 E. coli Serotiplendirme Aktif
141 E .coli 0157 H7 kültürü Aktif
142 Ebola Virus (Filovirus) PCR Aktif
143 Echinococcus IgG (Kist Hidatik) ELISA Aktif
144 Echinococcus IgG (Kist Hidatik) IHA Aktif
145 E.coli-EHEC ELISA Aktif
146 Eklem Sıvısı Kültürü Aktif
147 Encephalitozoon spp. PCR Aktif
148 Entamoeba histolytica (Gaitada parazit kültürü (Amip vb için)) Aktif
149 Entamoeba histolytica IgG Aktif
150 Entamoeba histolytica PCR Aktif
151 Enterococcus spp. Tür ve vankomisin direnç tayini Aktif
152 Enterocytozoon bieneusi PCR Aktif
153 Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)- EBNA IgG (EBV EBNA IgG) Aktif
154 Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG (EBV VCA IgG) Aktif
155 Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgM (EBV VCA IgM) Aktif
156 Epstein-Barr virus (EBV)-EA, Antikor (EBV EA) Aktif
157 Fasciola hepatica IgG (Distamatoz) Aktif
158 Fragment Analizi Aktif
159 Franciella tularensis.-MLVA Aktif
160 Francisella tularensis Aglütinasyon Testi Aktif
161 Francisella tularensis Kültür Aktif
162 Francisella tularensis PCR (Real-Time) Aktif
163 FTA-ABS IgG (FTA-ABS) Aktif
164 FTA-abs IgM Aktif
165 Fungus Multiplex PCR (17 maya ve küf identifikasyonu yapılmakttadır.) Aktif
166 Fusarium İdentifikasyon Paneli Aktif
167 Gaita kültürü Aktif
168 Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme) Aktif
169 Gardnerella vaginalis kültürü Aktif
170 Gastrointestinal Patojen (Bakteri, Virüs, Parazit) Paneli Aktif
171 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Aktif
172 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji Aktif
173 Haemophilus influenzae antijenik tiplendirme Aktif
174 Haemophilus kültürü Aktif
175 Hantavirus Antikoru, IgG (IFA) Aktif
176 Hantavirus Antikoru, IgG(Blot) Aktif
177 Hantavirus Antikoru, IgM (IFA) Aktif
178 Hantavirus Antikoru, IgM(Blot) Aktif
179 Helmint (Kato-katz (helmint yumurtaları)) Aktif
180 Hepatit B s antijeni (HBsAg ) Doğrulama Aktif
181 Hepatit C Antikoru (anti-HCV) Aktif
182 Hepatit C Virus (HCV) RNA PCR, Kantitatif Aktif
183 Hepatit C Virüs (HCV) Blot analiz Aktif
184 Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru, IgG (Herpes simplex tip 1/2 IgG) Aktif
185 Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru, IgM (Herpes simplex tip 1/2 IgM) Aktif
186 HIV antiretroviral Direnç Saptanması- PCR Aktif
187 HIV doğrulama Aktif
188 HIV p24 antijeni Aktif
189 HIV RNA PCR (HIV RNA, kantitatif) Aktif
190 HIV Tropizm Testi Aktif
191 HLA-B 57:01 (HLA A, B, C, moleküler yüksek çözünürlükte doku tiplendirme) Aktif
192 Hücre kültürü yöntemiyle virüs araştırması (Enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus) Aktif
193 İdentifikasyon Aktif
194 İdentifikasyon Aktif
195 İnfluenza A Tiplendirme (H1, swH1, H3, H5) Aktif
196 İnfluenza A/B PCR Aktif
197 İNFULENZA SÜRVEYANS PAKETİ Aktif
198 Japanese Encephalitis Virus Antikoru, IgG Aktif
199 Japanese Encephalitis Virus Antikoru, IgM Aktif
200 Kabakulak IgG (Mumps) Aktif
201 Kabakulak IgM (Mumps) Aktif
202 Kan kültürü (Aerob-anaerob) Aktif
203 Karbapenem direnç tayini (NDM-1, KPC, IMP, VIM, OXA-23, OXA-48, OXA-58) Aktif
204 Karbapenemaz Doğrulama Paneli (MBL/KPC/OXA-48) Aktif
205 Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi Antikoru, IgG Aktif
206 Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi Antikoru, IgM Aktif
207 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi PCR Aktif
208 Kızamık Antikoru, IgG (Kızamık IgG) Aktif
209 Kızamık Antikoru, IgM (Kızamık IgM) Aktif
210 Kızamık PCR Aktif
211 Küf İdentifikasyon Paneli Aktif
212 Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık Testi (Manuel) Aktif
213 Legionella İdentifikasyon Paneli Aktif
214 Legionella İleri İdentifikasyon Paneli Aktif
215 Legionella kültürü (Klinik örnekte) Aktif
216 Legionella PCR (Dna izolasyon,ampilifikasyon,elektroforez) (Klinik örnekte) Konvansiyonel Aktif
217 Legionella PCR (Klinik örnekte) (Realtime) Aktif
218 Legionella PCR (Konvansiyonel) Aktif
219 Legionella pneumophila DFA Aktif
220 Legionella pneumophila IgG Aktif
221 Legionella pneumophila IgM Aktif
222 Legionella pneumophila SG1-6 IgG Aktif
223 Legionella Sp. IgG Aktif
224 Legionella Üriner antijeni (ICT) Aktif
225 Leishmania Alt Tür Tayini Aktif
226 Leishmania ELISA IgM+IgG Aktif
227 Leishmania spp. IgG Dipstick Aktif
228 Leishmania spp. kültürü Aktif
229 Leishmania spp. PCR Aktif
230 Leishmania spp. (yayma) Aktif
231 Leptospira PCR (Real Time) Aktif
232 Listeria ileri identifikasyon paneli Aktif
233 Listeria Serotiplendirme Aktif
234 Mantar aranması (KOH ile) Aktif
235 Mantar kültürü Aktif
236 Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem ) Aktif
237 Maya identifikasyon paneli Aktif
238 Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi Aktif
239 Mers-Co virus PCR Aktif
240 Microsporidia IgG Aktif
241 Microsporidium spp.Aranması (Modifiye trikrom boyama) Aktif
242 Mikobakeri / M.tuberculosis kompleks (MTBC) için ilaç duyarlılık testi (her bir ilaç) Aktif
243 Mikobakeri / Tüberküloz Dışı Mikbakteriler İçin İlaç Duyarlılık duyarlılık testi(Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi) (her biri için) Aktif
244 Mikobakteri / M.tuberculosis Kompleks için Birinci Seçenek (Major) Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her bir ilaç) Aktif
245 Mikobakteri / M.tuberculosis Kompleks için İkinci Seçenek (Minör) Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her bir ilaç) Aktif
246 Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks Tüberküloz Dışı Mikobakteri Ayrımı Aktif
247 Mikobakteri Kültürü (Üreme Kontrollü Otomatik Sistem) Aktif
248 Mikobakteri Kültürü(Konvansiyonel) Aktif
249 Mikobakteri Mikroskopik İnceleme(Aside Dirençli Bakteri Boyama) Aktif
250 Mikobakteri PCR Aktif
251 Mikobakteri PCR Aktif
252 Mikobakteri PCR Aktif
253 Mikobakteri PCR Aktif
254 Mikobakteri Tür Tanımı Aktif
255 Mikroorganizma identifikasyon paneli Aktif
256 Mikroorganizma tanımlaması- Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI TOF-MS) Aktif
257 Mikroorganizma tanımlaması-Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDİ TOF-MS) Aktif
258 Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi Aktif
259 Minimal inhibitör konsantrasyonu (her strip için) Aktif
260 Minimal inhibitör konsantrasyonu (her strip için) Aktif
261 Modifiye asit fast boyama (Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora) Aktif
262 M.tuberculosis kompleks alt tür tayini Aktif
263 M.tuberculosis kompleks Hızlı Direnç testi Aktif
264 M.tuberculosis kompleks Hızlı Direnç Testi-ikincil ilaçlar Aktif
265 M.tuberculosis kompleks PCR ve Rifampisin Direnci Aktif
266 Mycobacterium tuberculosis Rifampisin Direncinin DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Saptanması Aktif
267 Mycobacterium tuberculosis-Spoligotiplendirme Aktif
268 Mycoplasma hominis kültürü Aktif
269 Naegleria spp. PCR Aktif
270 Neisseria gonorrhoeae (Gonokok) kültürü Aktif
271 Neisseria meningitidis antijenik tiplendirme Aktif
272 Neisseria meningitidis (Meningokok) kültürü Aktif
273 Neisseria meningitidis serogruplandırma (Moleküler Yöntemle) Aktif
274 Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon testi Aktif
275 Parazit (Diğer boyalı mikroskobik inceleme) Aktif
276 Parazit (Direkt parazit incelenmesi) (manuel) (nativlugol yöntemi)) Aktif
277 Parazit (Duodenal sıvıda parazit aranması) Aktif
278 Parazit (İdrarda parazit aranması (Direkt inceleme ve konsantrasyon) Aktif
279 Parvovirus B19 Antikoru, IgG Aktif
280 Parvovirus B19 Antikoru, IgM Aktif
281 PCR (In House) Aktif
282 PFGE Analizi Aktif
283 PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil) Aktif
284 PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil) Aktif
285 Plasmodium dipstick Aktif
286 Plasmodium spp. aranması (Kalın damla-periferik yayma) Aktif
287 Plasmodium spp. IgG Aktif
288 Plasmodium spp. PCR(Konvansiyonel) Aktif
289 Plazmit Profil Analizi Aktif
290 Plevral Sıvı Kültürü Aktif
291 Pneumocystis İdentifikasyon Paneli Aktif
292 Pneumocystis jiroveci (DFA) Aktif
293 Pneumocystis spp PCR (Realtime) Aktif
294 Real time PCR 1-5 çift Aktif
295 Real time PCR 1-5 çift Aktif
296 Respiratory Syncytial Virus Antikoru, IgG (anti-RSV IgG) Aktif
297 Revers Dot Blot (1-12 Mutasyon) Aktif
298 Revers Dot Blot (13 ve Üzeri Mutasyon) Aktif
299 Rickettsia conori IgG ELISA Aktif
300 Rickettsia conori IgG IFA Aktif
301 Rickettsia conori IgM ELISA Aktif
302 Rickettsia conori IgM IFA Aktif
303 Rickettsia spp PCR (Real-Time) Aktif
304 Rotavirüs genotiplendirme (G Genotiplendirme) Aktif
305 Rotavirüs genotiplendirme (P Genotiplendirme) Aktif
306 Rubella Antikoru, (Kızamıkçık) IgG (anti-rubella IgG) Aktif
307 Rubella Antikoru, (Kızamıkçık) IgM (anti-rubella IgM) Aktif
308 Rubella IgG avidite Aktif
309 Rubella (Kızamıkçık) Virus PCR Aktif
310 Safra Sıvısı Kültürü Aktif
311 Salmonella ileri identifikasyon paneli Aktif
312 Salmonella serotiplendirilmesi Aktif
313 Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) Antikoru, IgG Aktif
314 Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) Antikoru, IgM Aktif
315 Schistosoma IHA Aktif
316 Shigella ileri identifikasyon paneli Aktif
317 Shigella serotiplendirilmesi Aktif
318 Solunum yolu Multipleks PCR Paketi (Corona v. HKU1, Parainfluenza 4, Adeno v, H.metapneumo v, H. boca v, Entero v, Parechovirus, M. pneumoniae Panel 2 Aktif
319 Solunum yolu Multipleks PCR Paketi (RSVA, RSVB, Rhino v, Parainfluenza 1, 2, 3, Corona V OC43, NL63, 229E İnfluenza A, B, FluA (H1N1) pdm Panel 1 Aktif
320 SSS Viral Etkenler Multipleks PCR paneli (HSV-1, HSV-2, Mumps (Kabakulak), Enteroviruslar, VZV (Varicella Zoster Virüs) Aktif
321 Staphylococcal Enterotoksin testi Aktif
322 Streptekok suş doğrulama Aktif
323 Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis real-time PCR 1-5 çift Aktif
324 Streptococcus pneumoniae hızlı antijen tespiti Aktif
325 Streptococcus pneumoniae kapsüler serotiplendirme Aktif
326 Streptococcus pneumoniae serotip tayini (Moleküler Yöntemle) Aktif
327 Streptococcus pneumoniae spesifik antijen tespiti Aktif
328 Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik duyarlılık testi Aktif
329 Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik duyarlılık testi (herbir strip için) Aktif
330 Strongiloides ELISA IgG Aktif
331 Şüpheli materyalde biyoterör ajanı araştırılması Aktif
332 Taenia solium IgG Aktif
333 Tick Borne EnsefalitVirusu Antikoru, IgG (IFA) Aktif
334 Tick Borne EnsefalitVirusu Antikoru, IgM (IFA) Aktif
335 Total Albümin (BOS) Aktif
336 Total Albümin (Serum) Aktif
337 Total IgG (BOS) Aktif
338 Total IgG (Serum) Aktif
339 Toxocara canis IgG Aktif
340 Toxoplasma gondii ( Anti-Toxoplasma IgG) Aktif
341 Toxoplasma gondii ( Anti-Toxoplasma IgM) Aktif
342 Toxoplasma gondii IgG avidite (Kemiluminesans) Aktif
343 Toxoplasma gondii IgG (Kemiluminesans) Aktif
344 Toxoplasma gondii IgM (Kemiluminesans) Aktif
345 Toxoplasma gondii PCR (Realtime) Aktif
346 Toxoplasma gondii (Sabin Feldman Dye testi) Aktif
347 Treponema pallidum total antikor (IgM+IgG) Aktif
348 Treponema pallidum TPHA Aktif
349 Trichinella spiralis ELISA IgG Aktif
350 Trichomonas kültürü Aktif
351 Trichomonas vaginalis PCR (Realtime) Aktif
352 Trichomonas vaginalis (Ürogenital materyalde parazit aranması ) Aktif
353 Trikrom boyama (protozoonlar için) Aktif
354 Tüm genom sekansı Aktif
355 Ureaplasma urealyticum kültürü Aktif
356 Vagen serviks kültürü Aktif
357 Varicella zoster virus (VZV) Antikoru, IgG Aktif
358 Varicella zoster virus (VZV) Antikoru, IgM Aktif
359 VDRL Titreli Aktif
360 VDRL-RPR Aktif
361 Verotoksin (PCR, multipleks) Aktif
362 Verotoksin Tiplendirmesi Aktif
363 Vibrio cholerae ileri identifikasyon paneli Aktif
364 Vibrio cholerae Kültürü Aktif
365 Vibrio cholerae Serotiplendirme Aktif
366 Vibrio cholerae Toksin testi Aktif
367 Viral IgG Antikor Tayini Aktif
368 Viral IgM Antikor Tayini Aktif
369 West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) Antikoru, IgG(IFA) Aktif
370 West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) Antikoru, IgM(IFA) Aktif
371 West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG Avidite Aktif
372 West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) PCR Aktif
373 Yellow Fever Virus (Sarı Humma) Antikoru, IgG Aktif
374 Yellow Fever Virus (Sarı Humma) Antikoru, IgM Aktif
375 Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli Aktif
376 Yersinia enterocolitica kültürü Aktif
377 Yersinia Enterocolitica Serotiplendirme Aktif
378 Yersinia pestis kültür Aktif
379 Yersinia pestis Real Time PCR Aktif
380 Zika Virus Antikoru, IgG Aktif
381 Zika Virus Antikoru, IgM Aktif
382 ZİKA VİRUS PCR TESTİ Aktif
383 0 Hepatit C Virüs (HCV) Genotiplendirme Aktif
384 1 - 3 Beta D Glucan Aktif
385 1 flask Hücre Kültürü Aktif
386 1-3 Beta D Glucan Aktif